Skip to content

Bare naturlige ingredienser - hvorfor det er en utfordring

De største utfordringene når man lager naturlig kosmetikk er å definere hva som er naturlig, lage gode produkter og konservering.

avocado-02.jpg – Spa

Naturlig kosmetikk og skjønnhetsprodukter er i vinden som aldri før, og kosmetikkselskaper over hele verden ønsker å lansere sine egne kolleksjoner for å appellere til kunder som ønsker naturlige og bærekraftige produkter.

Definere naturlig

Før vi kan snakke om naturlig kosmetikk, bør vi starte med å diskutere hva som menes med "naturlig". Siden det ikke finnes noen sjampo-busk eller noe hudkrem-tre, kan man hevde at det ikke finnes naturlig kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det er likevel akseptert å definere naturlig kosmetikk etter spesifikke standarder. Her bruker vi et klassifiseringssystem med tre nivåer:

1. EKTE NATURLIG

  • Ingrediensene er isolert fra planten og kjemisk renset, men ellers uendret.

2. AKSEPTABELT NATURLIG

  • Ingrediensene samsvarer med akseptable naturlige standarder som tillater noe kjemisk modifisering.

3. GRØNNVASKET NATURLIG

  • Ingrediensene er naturlig utvunnet, men trenger signifikant kjemisk syntese i produksjon av sluttproduktet. Majoriteten av naturlige produkter på markedet anses å være grønnvaskede.

Lage funksjonelle produkter

Den største utfordringen når det gjelder å lage naturlig kosmetikk er at forbrukerne har en forventning til hvor bra produktene skal fungere. Selv om forbrukerne gjerne sier at de ønsker grønne eller naturlige produkter, vil de egentlig ha produkter som fungerer. Når man lager naturlig kosmetikk blir det en utfordring, fordi naturlige eller naturlig utvunnede ingredienser ikke fungerer like godt som enkelte syntetiske ingredienser. Dette gjelder spesielt for surfaktanter, fargestoffer og konserveringsmidler.

SURFAKTANTER

Surfaktanter er de viktigste og mest allsidige ingrediensene i kosmetiske produkter. Det er en stor utfordring å lage naturlig kosmetikk med surfaktanter, da det kun er noen få av disse som er naturlig forekommende.

Ekte naturlig - Det finnes ikke mange naturlige surfaktanter som er gode nok til å bruke som renseprodukter. Det nærmeste vi kommer er saponiner. Saponiner er en gruppe glykosider som skummer når de løses i vann. Majoriteten av kommersielle saponiner utvinnes fra quillajabark eller såpenøtter ved hjelp av vann- og alkoholutvinning.

Akseptabelt naturlig - I følge USDA natural organic standards finnes det ingen naturlige surfaktanter du kan bruke.

Dersom du følger COSMOS-standarden finnes det mange akseptable surfaktanter. De som typisk brukes i renseprodukter er laurylglukosid, decylglukosid, caprylyl/decylglukosid, cocoglukosid og cocamidopropyl betaine.

Grønnvasket naturlig - Mange velger å kalle produktene naturlige så lenge de ikke inneholder sulfater og de syntetiske surfaktantene er naturlig utvunnet.

Fargestoffer

I USA er det ingen ingredienser som er mer regulert i kosmetikk enn fargestoffer. Det er ulovlig å benytte ingredienser til farging av kosmetikk som ikke er godkjent av FDA (Food and Drug Adminstration) til slik bruk. Dersom du produserer naturlig kosmetikk betyr dette at du har et begrenset antall farger du kan benytte.

Den store majoriteten av godkjente fargestoffer er syntetiske ingredienser. Til og med ingredienser i såkalt mineral make-up som jernoksid, sinkoksid og titandioksid er syntetiske. Selv om disse ingrediensene forekomer i naturen, er de eneste godkjente alternativene de som blir syntetisk produsert i et laboratorium. Dette er et resultat av at de naturlig forekommende mineralene er bundet til farlige tungmetaller som bly, kobolt eller arsenikk. De syntetiske alternativene har mye mindre forurensing av slike tungmetaller.

Det finnes noen fargestoffer som ikke trenger FDA-sertifisering og kommer direkte fra naturen, slik som Annatto, Klorofyllin, Karmin, Henna og Karamell. Dessverre er det et begrenset antall farger man kan oppnå med disse fargestoffene.

Det er i hovedak to ulike strategier som benyttes av de fleste produsenter av naturlig kosmetikk. Den ene er å benytte fargestoffer som kommer direkte fra naturen. Den andre er å benytte vanlige syntetiske fargestoff, men hevde at de kun bruker naturlige ingredienser siden disse fargestoffene kan finnes i naturen.

Konservering av produktene

Til tross for art du kan finne naturlig utvunnede ingredienser som passer med definisjonen av naturlig, er det fortsatt en utfordring å holde dem frie for kontaminering og vekst av mikrober. Utfordringen er større når man benytter naturlige ingredienser, nettopp fordi mikrober er naturlige og finnes over alt i naturen. Effektive konserveringsmidler som parabener, formaldehyd-donorer og biocider passer ikke inn i naturlig kosmetikk, så man trenger alternativer som for eksempel phenoxyetanol, fenetylalkohol, organiske syrer og deres salter, benzylalkohol og andre naturlige stoffer.

Den største utfordringen knyttet naturlige konserveringsmidler er at de har begrensinger sammenlignet med tradisjonelle konserveringsmidler. For eksempel har phenoxyetanol og fenetylalkohol en distinkt duft som er vanskelig å kamuflere. Organiske syrer fungerer kun som konserveringsmiddel ved lavere pH-verdier, noe som ikke er ideelt for noen typer kosmetikk. Benzylalkohol er et kjent allergen. Andre naturlige stoffer som tea tre-olje, rosmarin og kanel er ikke bredspektrede nok til å fungere som eneste konserveringsmiddel.

Konklusjon

Til tross for at det kan være krevende å lage ekte naturlige produkter er det likevel fullt mulig, og flere produsenter har fått det til. Det krever at du setter deg inn i hva din kunde anser som naturlig, og deretter lager produkter som svarer til denne standarden.

Kilde: Chemists Corner, The challenges of formulating a natural cosmetic line.