Skip to content

Personvernerklæring

Sist oppdatert 6. januar 2022

1. Innledning

Perfect Home tar personvern på alvor. For å tydeliggjøre hvordan vi håndterer personopplysninger har vi oppdatert vår personvernerklæring i henhold til EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), som gjelder fra og med juli 2018.

GDPR har positive effekter for personvern, og endrer reglene for vår innsamling og behandling av personopplysninger. Som kunde hos oss trenger man ikke foreta seg noe i forhold til dette, men man kan gjerne lese vår nye personvernerklæring. Her beskriver vi hvordan vi håndterer personopplysninger når man besøker våre websider, registrerer konsulenter eller kunder, kjøper våre produkter/tjenester, eller når man på en eller annen måte er i kontakt med oss. I vår personvernerklæring finner man informasjon om hvilke rettigheter som gjelder for håndtering av personopplysninger i henhold til GDPR.

Man kan når som helst avregistrere seg mot fremtidig informasjon fra oss ved å klikke på avregistreringslenken i våre nyhetsbrev, be konsulenten gjøre dette eller ved å kontakte Perfect Home AS på e-post info@perfecthome.no.

Ved spørsmål om håndteringen av personopplysninger kan man sende en e-post til info@perfecthome.no

2. Hva er en personopplysning, og hva er en behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte (med eller uten andre opplysninger) kan knyttes til en person, f.eks. navn, personnummer, IPadresse og kjøpshistorikk. Alle former for tiltak med personopplysninger er personopplysnings-behandling, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, bearbeiding eller endring, lesning, bruk, utlevering, spredning eller annen levering av opplysninger, sammenstilling eller samkjøring, blokkering, sletting eller ødeleggelse.

3. Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn?

Perfect Home AS
Postboks 17, Linderud
0517 Oslo

Telefon: 23 96 07 80
E-post: info@perfecthome.no
Organisasjonsnummer: 875 261 622
Daglig leder: Arnfinn Magne Engeset

4. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Når du registrerer deg som vertinne, søker om å bli konsulent, handler, ønsker kontakt med konsulent, melder deg på nyhetsbrev, registrerer deg på kontaktskjemaer/bestillingsskjema, søker på våre nettsider, ønsker tilsendt katalog.

Ved konkurranser på sosiale medier trenger vi data på vinnerne slik at vi kan kontakte disse pr telefon samt sende premien i posten. Disse dataene blir behandlet på samme måte som andre kjøpende kunder. Dataene blir ikke brukt til noe annet etter at premien er sendt, men de blir lagret på samme måte som annen kundedata og kjøpshistorikk i tilfelle reklamasjon/bruk av garanti.

Via cookies/IPadresser på frontend, perfecthome.com.

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?  

  • Hvilke personopplysninger behandler vi?

Navn
Adresse
Postnr/poststed
Telefonnummer
Epost
Type kunde (vertinne/kunde)
Mottaker av nyhetsmail
Kjøpshistorikk
Kjøpshyppighet
Produktpreferanser

  • Hvor kommer disse opplysningene fra?

Kundens egne personalia som kunden har registrert selv via vår frontend.
Konsulent har registrert kundens personalia fra bestillingsskjema kunden selv har fylt ut ved kjøp.
Kjøpshistorikk (produkter, antall, tidspunkt) registreres av konsulent i vårt ordresystem, PerfectSales.

  •  Hvorfor må vi ha disse opplysningene

For å kunne levere/sende produkter kunden kjøper av konsulenten
For å kunne komme i kontakt med kunden
For å gi relevant informasjon, tilbud, kampanjer osv som kunden selv ønsker
For å kunne sende etterspurt katalog til kunde

Rettslig grunnlag
Denne innsamlingen av personopplysninger kreves for at vi skal kunne oppfylle våre plikter i henhold til Lov om Kjøp.

6. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Vi selger produkter som kan ha inntil 10 års garantitid. Av den grunn tar vi vare på kjøpshistorikken til kunden like mange år. Vi bruker ikke disse kundeopplysningene til annet enn å kunne bekrefte eventuell garanti.

7. Deler vi personopplysninger?

Søker du om å bli konsulent for Perfect Home, blir det sendt en anmodning om kredittvurdering til vår leverandør av kredittvurderingstjenester. Utover dette blir ikke personopplysninger delt med tredjepart.

8. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysninger mot å bli manipulert, gå tapt, bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med at teknikken utvikles og forbedres.

9. Hvilke rettigheter har du?

I samsvar med GDPR har man visse rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger.

  • Tilgang til personopplysninger (såkalt registerutdrag).

Man har rett til å kreve og få tilgang til opplysninger via et registerutdrag. Siden det er viktig at vi ikke gir ut personopplysninger til tredjepart, må en anmodning om registerutdrag fremsettes skriftlig og undertegnes. Send en e-post til info@perfecthome.no, så vil vi besvare anmodningen uten unødig forsinkelse og senest innen en måned.

  •  Korrigering av personopplysninger

Man har alltid rett til å kreve at personopplysningene korrigeres. Send en undertegnet anmodning til info@perfecthome.no hvor det fremgår hvilke opplysninger som skal endres. Henvendelsen blir behandlet uten unødig forsinkelse og senest innen en måned.

  • Begrensning av behandling

Man har rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysninger som er basert på en interesseavveining. Man har også rett til å innvende mot at personopplysninger behandles for markedsføringsformål. Dette innebærer at man har rett til å si nei til nyhetsbrev og andre markedsføringsutsendelser fra Perfect Home. Hvis man innvender mot markedsføring, vil personopplysningene ikke lenger bli behandlet for slike formål.

  • Dataportabilitet

Man har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra Perfect Home til et annet foretak, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset  til opplysninger som man selv har levert til Perfect Home.

10. Hvordan kontakter man oss lettest ved spørsmål om personvern?

Send en e-post til info@perfecthome.no

11. Klage til tilsynsmyndighet

Dersom man opplever noe man mener er et brudd på Personvernloven, kan man klage ved å sende en skriftlig henvendelse til: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.