Skip to content

Personuppgiftshantering

Senast uppdaterad: 6 januari 2022

1. Inledning

Perfect Home tar skyddet av personuppgifter på allvar. För att tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter har vi uppdaterat vår privat policy i förhållande till EUs personuppgifts förordningar, GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller från och med juli 2018.

GDPR har positiva effekter för skyddet av personuppgifter, och ändrar reglerna för vår insamling och behandling av personuppgifter. Som kund hos oss behöver man inte göra något åt detta, men man kan gärna läsa om vårt nya sätt att hantera dessa uppgifter på. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter när man besöker våra webbsidor, registrerar sig som konsulent eller kund, köper våra produkter/tjänster, eller när man på ett eller annat vis är i kontakt med oss. I vår personuppgiftsbeskrivning finner man information om vilka rättigheter som gäller för hantering av personuppgifter i förhållande till GDPR.

Man kan när som helst avregistrera sig mot kommande information från oss genom att klicka på avregistreringslänken i våra nyhetsbrev, be konsulenten göra detta eller genom att kontakta Perfect Home AS på e-post info@perfecthome.se.

Vid frågor om hanteringen av personuppgifter kan man skicka en e-post till info@perfecthome.se

 

2. Vad är en personuppgift, och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt (med eller utan andra upplysningar) kan knytas till en person, tex. namn, personnummer, IP-adress och köphistorik. Alla former av information med personupplysningar är personuppgifts-behandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annan utlämning av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstörelse.

3. Vem är ansvarig över de personuppgifter vi samlar in?

Perfect Home AS Postboks 17

Linderud 0517 Oslo

Telefon: +47 23 96 07 80

E-post: info@perfecthome.se

Organisationsnummer: 875 261 622

VD: Arnfinn Magne Engeset

 

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

När du registrerar dig som värdinna, ansöker om att bli konsulent, handlar våra produkter, önskar kontakt med en konsulent, anmäler dig till våra nyhetsbrev, registrerar dig på beställningslistor, söker på våra nätsidor, önskar en katalog hemskickad.

Vid tävlingar på sociala medier behöver vi data på vinnarna så vi kan kontakta dem per telefon samt skicka premien med posten. Dessa uppgifter blir behandlade på samma sätt som andra köpande kunders uppgifter. Uppgifterna används inte till något annat efter att premien är skickad, men de blir lagrade på samma sätt som annan kunddata och köphistorik för eventuell reklamation/bruk av garantin.

Via cookies/IP-adresser på vår hemsida, perfecthome.com.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

  • Vilka personuppgifter behandlar vi?

Namn, Adress, Postnr/ort, Telefonnummer, E-post, kunder (värdinna/kund) Mottagare av nyhetsmail, Köphistorik, Produktpreferenser.

  • Var kommer dessa upplysningar från?

Kundens egna uppgifter som hen själv registrerat via vår hemsida. Konsulenter registrerar kundens personuppgifter från de beställningslistor kunden själv fyllt i vid köp. Köphistorik (produkter, antal, tidpunkt) registreras av konsulenten i vårt ordersystem, PerfectSales.

  • Varför måste vi ha dessa uppgifter

För att kunna leverera/skicka produkter kunden köper av konsulenten. För att kunna komma i kontakt med kunden. För att ge relevant information, erbjudanden, kampanjer osv som kunden själv önskar. För att kunna sända efterfrågad katalog till kunden.

Rättslig grundlag.
Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra plikter i förhållande till köprätt.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi säljer produkter som kan ha upp till 10 års garantitid. Av den anledningen sparar vi köphistoriken från kunden lika många år. Vi använder inte dessa kunduppgifter till annat än att kunna bekräfta eventuell garanti.

7. Delar vi personuppgifter?

Om du ansöker om att bli konsulent åt Perfect Home, efterlyser vi en kreditupplysning hos vår leverantör av kreditupplysningstjänster. Utöver detta blir inte personuppgifterna delad med en tredje part.

8. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi verkställer nödvändiga juridiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att värna dina personupplysningar mot att bli manipulerade, gå förlorade, bli förstörda eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i samma takt som tekniken utvecklas och förbättras.

 

9. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har man vissa rättigheter angående behandlingen av personuppgifter.

  • Tillgång till personuppgifter (registerutdrag).

Man har rätt till att kräva och få tillgång till upplysningar via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut personuppgifter till tredje part, måste en ansökan om registerutdrag lämnas skriftligt och signerat. Skicka en e-post till info@perfecthome.se, så besvarar vi din ansökan utan onödiga förseningar och senast inom en månad.

  • Korrigering av personuppgifter

Man har rätt att kräva att personuppgifterna korrigeras. Skicka en påskriven begäran till info@perfecthome.se där det framgår vilka upplysningar som ska ändras. Din begäran blir behandlad utan onödiga fördröjningar och senast inom en månad.

  • Begränsning av behandling

Enskilda personer har när som helst rätt till att invända mot behandlingen av personuppgifter som är baserad på en intresseavvägning. Man har även rätt till att invända mot att personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte. Detta innebär att man har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutsändelser från Perfect Home. Om man invänder mot marknadsföring, behandlas inte personuppgifterna längre för sådana ändamål.

  • Dataportabilitet

Man har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Perfect Home till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättigheten är begränsad till uppgifter som man själv har utlämnat till Perfect Home.

10. Hur kontaktar man oss lättast med frågor gällande personuppgifter?

Sänd en e-post till info@perfecthome.se

11. Klaga till tillsynsmyndigheten

Där som man upplever något man menar är ett brott mot personuppgiftslagen, kan man klaga genom att skicka en skriftlig hänvisning till:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

Norge